Grondsoorten in de Nederlandse tuinen

30-11-2019

Er zijn verschillende grondsoorten en planten hebben soms hun voorkeur voor een bepaalde grond.

Veen
Deze zure grond bestaat uit onverteerde plantenresten. De grond is over het algemeen erg nat. Dit soort grond is vaak erg zuur. Heeft een roodbruine, bruin tot zwarte kleur. Om deze grondsoort te verbeteren en luchtiger te maken kan je grindachtige producten en kalk toevoegen. Blijft de grond te vochtig, kan je overwegen om drainage aan te leggen. Deze grond is te vinden in delen van noord en Zuid Holland en delen van Friesland.

Klei
Kleigrond is een zware grond welke moeilijk te bewerken is. In de zomer erg droog en hard, in de winter een natte zware grond. Het heeft een gladde vaste structuur doordat het aan elkaar plakt. Toevoeging van organische stoffen verbetert de grond. Het is wel een vruchtbare grond en houdt goed vocht vast. Veel schoffelen om de grond luchtiger te houden en zuurstof door te laten want dat is door de dichte structuur erg moeilijk. Blijft de grond te nat, zijn is drainage aan te raden. Deze grondsoort is te vinden in het westelijkgedeelte van het land en rondom de grote rivieren. Soms ook nog stukken met veengrond in deze gebieden.

Leem en zavel
Dit type grond bestaat uit zowel zand als klei en is vochthoudend, vruchtbaar waterdoorlaatbaar en laat zich makkelijk bewerken. Deze grond heeft uitstekende eigenschapen. Leem grond heeft wel veel kalk in de bodem. Zuurminnende planten zijn voor deze bodem minder geschikt. Deze grondsoort is voornamelijk te vinden in het zuiden van Limburg.

Zand
Zandgrond is een luchtige, makkelijk te bewerken grond maar houdt slecht vocht en voedingsstoffen vast. De zandgrond is een wat zuurdere grond. Om de grond te verbeteren kan je jaarlijks compost toevoegen en de planten hebben extra bemesting nodig. Deze grond soort is voornamelijk te vinden in het oosten van het land, behalve rondom de grote rivieren en de kust in de noordelijke provincies. En aan de directe kust rond Noord Holland en de Waddeneilanden.